Hoge Raad updates

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

Arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van art. 7:669 lid 3, onder d, BW in verbinding met art. 7:671b BW. ‘Ex-tunc-beoordeling’ doet niet af aan herkansingsfunctie hoger beroep. Het stond werknemer vrij om voor het… Lees verder

BANNING Cassatie: Civiel recht

Geplaatst op | Bericht
BANNING Cassatie: Civiel recht

Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv? Art. 45-47 Rv; art. 54 lid 1 Rv; art…. Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Art. 129 en 130 Rv. Wijziging van eis bij pleidooi in hoger beroep. Verzet daartegen. Ligt vermindering van eis besloten in eiswijziging? Uitleg verklaring ter terechtzitting. Processueel ondeelbare rechtsverhouding…. Lees verder