Berichten

Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht.

Geplaatst op | Bericht

Onrechtmatige daad. Curator van failliete huurder geeft zonder toestemming van verhuurder winkelruimte in gebruik aan een derde. Is verplichting tot schadevergoeding boedelschuld? HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse/Jongepier) q.q. Persoonlijke aansprakelijkheid curator: schending van een ‘regel’ als bedoeld in HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4204 (Prakke/Gips)? Causaal verband.

ECLI:NL:HR:2018:2067, 9 november 2018, nr: 17-02800

Lees hier de volledige uitspraak.