Berichten

BANNING Cassatie: Civiel recht

Geplaatst op | Bericht

Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv? Art. 45-47 Rv; art. 54 lid 1 Rv; art. 1:15 BW.

ECLI:NL:HR:2019:1052, 28 juni 2019, 18-05097.

Lees hier de volledige uitspraak.