Berichten

BANNING Cassatie: Faillissementsrecht.

Geplaatst op | Bericht

Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw. Incident tot schorsing op de voet van art. 27 Fw.

ECLI:NL:HR:2019:1527, 4 oktober 2019, 18-01575.

Lees hier de volledige uitspraak.