Berichten

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Reorganisatie. Ontslag.

Geplaatst op | Bericht

Is in een sociaal plan voorziene regeling over maximering van een ontslaguitkering (de ‘stimuleringsregeling’) in strijd met het verbod van leeftijdsdiscriminatie? Art. 3, onder c, en art. 7 lid 1, onder c, WGBLA. Rechtvaardiging. Legitiem doel. Passendheid. Noodzakelijkheid. Richtlijn 2000/78/EG. HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367 (KLM). HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR2019:647 (NXP).

ECLI:NL:HR:2020:114, 24 januari 2020, 18-05125

Lees hier de volledige uitspraak.