Berichten

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Wraking (art. 36 e.v. Rv).

Geplaatst op | Bericht

Partij verzoekt verwijzing naar ander hof, dan wel wraking als verwijzing wordt afgewezen. Hof wijst verzoek tot verwijzing af en geeft eindbeslissing. Vervolgens heeft de wrakingskamer de partij niet-ontvankelijk verklaard. Schorsende werking wrakingsverzoek; bieden herstelmogelijkheid indien verzoek niet door advocaat was ondertekend.

ECLI:NL:HR:2020:155, 31 januari 2020, 19-02144

Lees hier de volledige uitspraak.