Hoge Raad updates

Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht

Verkrijging door advocaat van vordering waarover procedure aanhangig is; nietigheid ingevolge art. 3:43 lid 1, onder a, BW? Uitleg ‘aanhangig’, art. 125 lid 1 Rv; uitleg ‘verkrijging’ in geval van stille cessie,… Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

Uitstel van termijn voor het nemen van akte na tussenarrest en verval van recht die proceshandeling te verrichten. Strijd met art. 2.15 en 1.7 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de… Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

Verstekverlening in cassatie. Toelaatbaarheid van kantoorbetekening van rechtsmiddelexploot (art. 63 lid 1 Rv) bestemd voor een persoon die woonplaats heeft buiten Nederland, in dit geval Curaçao, zowel bij… Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: WSNP

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: WSNP

WSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. Schuldsaneringsregeling door rechtbank met twee jaar verlengd. Is schuldenaar in het daartegen ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk? (HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ… Lees verder