Hoge Raad updates

BANNING Cassatie: Civiel recht

Geplaatst op | Bericht
BANNING Cassatie: Civiel recht

Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv? Art. 45-47 Rv; art. 54 lid 1 Rv; art…. Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Art. 129 en 130 Rv. Wijziging van eis bij pleidooi in hoger beroep. Verzet daartegen. Ligt vermindering van eis besloten in eiswijziging? Uitleg verklaring ter terechtzitting. Processueel ondeelbare rechtsverhouding…. Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Verstekprocedure waarin een derde tussenkomt of zich aan de zijde van gedaagde voegt. Toepasselijkheid art. 140 lid 3 Rv. Verplichting derde de niet verschenen gedaagde van de voeging/tussenkomst op de hoogte te… Lees verder