Hoge Raad updates

Uitspraak Hoge Raad: Zakenrecht.

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Zakenrecht.

Erfpachtrecht gesplitst in appartementsrechten. Beding in erfpachtakte over wijze van vaststellen waarde appartementsrecht na overgang van dat recht op grondeigenaar; nietig? Art. 5:87 leden 2 en 3 BW en art…. Lees verder

BANNING Cassatie: Procesrecht.

Geplaatst op | Bericht
BANNING Cassatie: Procesrecht.

Incident tot zekerheidstelling proceskosten in art. 69 Fw-procedure in cassatie. Analoge toepassing van art. 289 Rv (HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3143) en van art. 224 Rv. Uitzondering van art. 224 lid… Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Volgorde afdoening hoofdzaak en vrijwaringszaak (art. 215 Rv). Verzekeringsrecht; verjaring; is door afwijzing claim nieuwe verjaringstermijn gaan lopen (art. 7:942 lid 2 BW)? Overgangsrecht (art. 68a lid 1 Ow… Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Dwangsom (art. 611a Rv). Mogelijkheid tot aanpassing in hoger beroep van in eerste aanleg opgelegde dwangsom bij geheel of gedeeltelijk in stand laten van de hoofdveroordeling, ook voor zover die dwangsom ziet… Lees verder