Hoge Raad updates

Uitspraak Hoge Raad: WSNP

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: WSNP

WSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. Schuldsaneringsregeling door rechtbank met twee jaar verlengd. Is schuldenaar in het daartegen ingestelde hoger beroep niet-ontvankelijk? (HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ… Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht

Pensioenrecht. CAO. Wet Bpf 2000. Is verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds bevoegd bindend te besluiten over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers? Onderhandelingsruimte en… Lees verder

BANNING Cassatie: Arbeidsrecht

Geplaatst op | Bericht
BANNING Cassatie: Arbeidsrecht

Onrechtmatige overheidsdaad. Weigering ontslagvergunning door UWV na onvoldoende onderzoek. Onrechtmatigheid. Relativiteit. Verwijzing naar schadestaat. ECLI:NL:HR:2017:3231, Hoge Raad, 16/05014 Klik hier voor de… Lees verder

BANNING Cassatie: Huurrecht

Geplaatst op | Bericht
BANNING Cassatie: Huurrecht

Huurrecht. Caribische zaak. Art. 7:226 BW Sint Maarten (‘koop breekt geen huur’). Overdracht van gedeelte van verhuurd perceel. Gaan rechten uit huurovereenkomst over op verkrijger van dat gedeelte? Gevolgen voor… Lees verder

BANNING Cassatie: Contractenrecht

Geplaatst op | Bericht
BANNING Cassatie: Contractenrecht

Contractenrecht. Uitleg overeenkomst, opgaan eerdere overeenkomst in latere overeenkomst. Erkenning vordering; nakoming door derde; toerekening aan de schuldenaar. ECLI:NL:HR:2017:755, nr. 16/01030 Klik hier voor… Lees verder