Hoge Raad updates

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Volgorde afdoening hoofdzaak en vrijwaringszaak (art. 215 Rv). Verzekeringsrecht; verjaring; is door afwijzing claim nieuwe verjaringstermijn gaan lopen (art. 7:942 lid 2 BW)? Overgangsrecht (art. 68a lid 1 Ow… Lees verder

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Geplaatst op | Bericht
Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

Dwangsom (art. 611a Rv). Mogelijkheid tot aanpassing in hoger beroep van in eerste aanleg opgelegde dwangsom bij geheel of gedeeltelijk in stand laten van de hoofdveroordeling, ook voor zover die dwangsom ziet… Lees verder

BANNING Cassatie: Procesrecht.

Geplaatst op | Bericht
BANNING Cassatie: Procesrecht.

Raadsheer hof gedefungeerd tussen de in tussenarrest vermelde datum van wijzen (tevens datum pleidooi) en datum uitspraak. Is hof uitgegaan van de juiste betekenis van het begrip ‘wijzen’? Toepassing van HR 18 november… Lees verder